94(497.6)"1945/1953" ;
Kamberović, Husnija

Prema modernom društvu : Bosna i Hercegovina od 1945. do 1953. godine / Husnija Kamberović. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2000. - 214 str. ; 21 cm . - (Posebna izdanja / Centar za kulturu i obrazovanje ; knj. 3)

Sažetak na engl. jeziku -

Str. 193-200: Bibliografija - Kazalo -

9958-792-00-1


Bosna i Hercegovina -- 1945.-1953. godina -- povijesni pregled --

POV |

Powered by Koha