811.163.42'374.6(038) ;
Skok, Petar

Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika = Dictionnaire etymologique de la langue croate ou serbe. Knj. 3, Poni - Ž / Petar Skok ; uredili Mirko Deanović i Ljudevit Jonke ; surađivao Valentin Putanec. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973. - 703 str. ; 25 cm

Ex libris Žarko Muljačić (Inv. br. tal21841) -


hrvatski jezik - etimilogijski rječnik -- hrvatski jezik - etimologija -- hrvatski jezik - rječnik --

Deanović, Mirko ; Jonke, Ljudevit ; Putanec, Valentin ;

Powered by Koha