Normal view MARC view ISBD view

Upitnik snaga i poteškoća SDQ : provjera psihometrijskih karakteristika / Marina Štambuk, Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški, Ajana Löw.

By: Štambuk, Marina.
Contributor(s): Čorkalo Biruški, Dinka [aut] | Ajduković, Dean [aut] | Löw, Ajana [aut].
Material type: ArticleArticleDescription: str.Other title: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) : the assessment of psychometric properties [Naslov na engleskom:].Subject(s): 5.06 | mjere ponašanja djece, dječji razvojni ishodi, Upitnik snaga i poteškoća SDQ, psihometrijske karakteristike hrv | child behavior measures, child development, Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ, psychometric characteristics eng In: Godišnja konferencija hrvatskih psihologa (20 ; 2012) (07.–10.11.2012. ; Dubrovnik, Republika Hrvatska) 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva" : sažeci priopćenjaBrajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, ZvjezdanAbstract: Dječje ponašanje i razvoj značajno pridonosi funkcioniranju obiteljskog sustava kao cjeline zbog međuovisnosti i dvosmjernih veza odnosa roditelja i djeteta. Najčešće korištene liste za označavanje ponašanja djece su Achenbachov sustav empirijski provjerene procjene (ASEBA) i Upitnik snaga i poteškoća (SDQ). Obje mjere postoje u nekoliko formi prilagođenih dobi i različitim procjenjivačima (samoprocjena, procjene roditelja i nastavnika). Rezultati na SDQ-u i ASEBA-i visoko su povezani, ali SDQ pokazuje nekoliko prednosti: vremenski je puno ekonomičniji (sadrži tek 25 čestica, dok ASEBA mjere imaju više od 100 čestica), te se pokazao boljom mjerom ukupnog rezultata poteškoća i hiperaktivnosti. S druge strane, međukulturalna istraživanja koja su provjeravala psihometrijske karakteristike SDQ-a ne pokazuju konzistentne rezultate. Neki su istraživači potvrdili originalnu peterofaktorsku strukturu i visoke pouzdanosti subskala, ali također postoji i značajan broj onih koji upućuju na relativno nisku unutarnju pouzdanost nekih subskala i različite faktorske strukture. U ovom radu prikazana je provjera psihometrijskih karakteristika SDQ forme za samoprocjenu djece od 11 do 17 godina. SDQ se sastoji od 5 kategorija po 5 čestica: emocionalne poteškoće, problemi u ponašanju, hiperaktivnost/nepažnja, problemi u odnosima s vršnjacima i odnos prema društvu (prosocijalno ponašanje). Sudionici procjenjuju koliko se čestice koje opisuju ponašanja iz spomenutih kategorija odnose na njih. Istraživanje je provedeno na uzorku od 558 vukovarskih učenika 8. razreda osnovne škole (prosječne dobi M=14.82 uz SD=0.54, N=124) i 2. razreda srednje škole (prosječne dobi M=16.88 uz SD=0.53, N=424). Faktorska analiza čestica upitnika nije rezultirala očekivanom peterofaktorskom strukturom, već trofaktorskom, gdje prvi faktor objašnjava oko 15% varijance i predstavlja internalizirane teškoće, drugi oko 13% i predstavlja eksternalizirane teškoće, te treći koji objašnjava oko 9% varijance i predstavlja pokazatelj pozitivnih razvojnih ishoda. Pouzdanost provjerena Cronbachovim alfa koeficijentom unutarnje konzistencije (internalizirane poteškoće, α=0.67 ; eksternalizirane poteškoće, α=0.63 ; pozitivni razvojni ishodi, α=0.56) prihvatljiva je s obzirom na mali broj čestica, te činjenicu da je hrvatska verzija instrumenta još uvijek u postupku validacije. Uzimajući u obzir rezultate analiza provedenih u ovom istraživanju i drugih istraživanja provedenih u Republici Hrvatskoj čini se kako nema dovoljno empirijske podrške za formiranje rezultata subskala primjenom algoritama koji su dostupni na službenoj web stranici SDQ-a. Rezultati provedenog istraživanja upućuju da je opravdanije rezultate formirati kao opće mjere internaliziranih i eksternaliziranih poteškoća, te pozitivnih razvojnih rezultata. Za definitivnu potvrdu ove preporuke potrebno je provesti temeljitija istraživanja na reprezentativnom uzorku djece različitih dobnih skupina te različitih procjenjivača (roditelja i nastavnika).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Dječje ponašanje i razvoj značajno pridonosi funkcioniranju obiteljskog sustava kao cjeline zbog međuovisnosti i dvosmjernih veza odnosa roditelja i djeteta. Najčešće korištene liste za označavanje ponašanja djece su Achenbachov sustav empirijski provjerene procjene (ASEBA) i Upitnik snaga i poteškoća (SDQ). Obje mjere postoje u nekoliko formi prilagođenih dobi i različitim procjenjivačima (samoprocjena, procjene roditelja i nastavnika). Rezultati na SDQ-u i ASEBA-i visoko su povezani, ali SDQ pokazuje nekoliko prednosti: vremenski je puno ekonomičniji (sadrži tek 25 čestica, dok ASEBA mjere imaju više od 100 čestica), te se pokazao boljom mjerom ukupnog rezultata poteškoća i hiperaktivnosti. S druge strane, međukulturalna istraživanja koja su provjeravala psihometrijske karakteristike SDQ-a ne pokazuju konzistentne rezultate. Neki su istraživači potvrdili originalnu peterofaktorsku strukturu i visoke pouzdanosti subskala, ali također postoji i značajan broj onih koji upućuju na relativno nisku unutarnju pouzdanost nekih subskala i različite faktorske strukture. U ovom radu prikazana je provjera psihometrijskih karakteristika SDQ forme za samoprocjenu djece od 11 do 17 godina. SDQ se sastoji od 5 kategorija po 5 čestica: emocionalne poteškoće, problemi u ponašanju, hiperaktivnost/nepažnja, problemi u odnosima s vršnjacima i odnos prema društvu (prosocijalno ponašanje). Sudionici procjenjuju koliko se čestice koje opisuju ponašanja iz spomenutih kategorija odnose na njih. Istraživanje je provedeno na uzorku od 558 vukovarskih učenika 8. razreda osnovne škole (prosječne dobi M=14.82 uz SD=0.54, N=124) i 2. razreda srednje škole (prosječne dobi M=16.88 uz SD=0.53, N=424). Faktorska analiza čestica upitnika nije rezultirala očekivanom peterofaktorskom strukturom, već trofaktorskom, gdje prvi faktor objašnjava oko 15% varijance i predstavlja internalizirane teškoće, drugi oko 13% i predstavlja eksternalizirane teškoće, te treći koji objašnjava oko 9% varijance i predstavlja pokazatelj pozitivnih razvojnih ishoda. Pouzdanost provjerena Cronbachovim alfa koeficijentom unutarnje konzistencije (internalizirane poteškoće, α=0.67 ; eksternalizirane poteškoće, α=0.63 ; pozitivni razvojni ishodi, α=0.56) prihvatljiva je s obzirom na mali broj čestica, te činjenicu da je hrvatska verzija instrumenta još uvijek u postupku validacije. Uzimajući u obzir rezultate analiza provedenih u ovom istraživanju i drugih istraživanja provedenih u Republici Hrvatskoj čini se kako nema dovoljno empirijske podrške za formiranje rezultata subskala primjenom algoritama koji su dostupni na službenoj web stranici SDQ-a. Rezultati provedenog istraživanja upućuju da je opravdanije rezultate formirati kao opće mjere internaliziranih i eksternaliziranih poteškoća, te pozitivnih razvojnih rezultata. Za definitivnu potvrdu ove preporuke potrebno je provesti temeljitija istraživanja na reprezentativnom uzorku djece različitih dobnih skupina te različitih procjenjivača (roditelja i nastavnika).

HRV

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//