Normal view MARC view ISBD view

Obljetnica akademika Tomislava Raukara / Matijević Sokol, Mirjana ; Galović, Tomislav.

By: Matijević-Sokol, Mirjana.
Contributor(s): Galović, Tomislav [aut].
Material type: ArticleArticleDescription: 433-435 str.Other title: The anniversary of academician Tomislav Raukar [Naslov na engleskom:].Subject(s): 6.03 | 6.04 | obljetnica, akademik Tomislav Raukar hrv | anniversary, academician Tomislav Raukar eng In: Povijesni prilozi XXXII (2014), 46 ; str. 433-435Summary: U četvrtak, 13. ožujka 2014., upriličena je svečana sjednica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom 80. rođendana akademika Tomislava Raukara. Vrijedi se – ponajprije zbog mlađih generacija povjesničara i studenata povijesti – prisjetiti nekoliko osnovnih momenata iz profesorova života. Tomislav Raukar rođen je 29. prosinca 1933. godine u Starom Gradu na otoku Hvaru. U Splitu pohađa Srednju ekonomsku školu i Srednju muzičku školu. God. 1956. završio je studij povijesti, hrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti na Višoj pedagoškoj školi u Splitu, a 1963. diplomirao jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 1975. i doktorirao povijesne znanosti obranom disertacije Ekonomsko-društveni odnosi u Zadru u XV. stoljeću. Prvotno je kao arhivski pomoćnik i arhivist bio zaposlen 1962. i 1963. u Arhivu Hrvatske (danas Hrvatski državni arhiv) u Zagrebu. Od 1963. do 2004. radi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Krenuo je 1963. kao asistent na Katedri za pomoćne povijesne znanosti, a 1966. prelazi kao asistent na Katedru za hrvatsku povijest gdje je prošao sva znanstveno-nastavna zvanja (docent 1976., izvanredni profesor 1980., redoviti profesor 1985. i redoviti profesor u trajnom zvanju 1997.) držeći predavanja iz hrvatske povijesti u razvijenome i kasnome srednjem vijeku i pomoćnih povijesnih znanosti. Od akademske godine 1993./1994. do 2003./2004. bio je i predstojnikom Katedre za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavna područja istraživanja profesora Raukara jesu hrvatska srednjovjekovna povijest (razvoj jadranskih društava, povijest svakodnevnog života, mentaliteta i pobožnosti) te pomoćne povijesne znanosti. Istraživao posebice notarsku građu u arhivima u Zadru, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu te u Anconi, Bariju, Traniju i Veneciji. Iz toga plodnog dugogodišnjeg rada proizišla su sljedeća djela: Zadar u XV. stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi (1977.), Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797 (Prošlost Zadra III, 1987., koautor), Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje (1997., drugo izdanje 2007.), Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja (2002.), Povijest Hrvata. Srednji vijek (2003., koautor), Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva (2003.), Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (2007.). Surađivao u Enciklopediji Jugoslavije, Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture, Hrvatskom biografskom leksikonu i dr. Sudjelovao na preko pedeset domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bio voditeljem i suradnikom na više znanstvenih projekata, a sam vodio znanstvene projekte Hrvatsko kasnosrednjovjekovno društvo 1350. – 1550., Hrvatska 1100. – 1527. i Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku koji su bili financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Urednik i član uredništva nekoliko časopisa pa tako od 1985. do 1994. član uredništva Historijskog zbornika, a od 2001. glavni urednik Starina HAZU. Članstvom prisutan i obavljao različite funkcije u znanstvenim i stručnim društvima i povjerenstvima. Profesora Raukar dobitnik je brojnih nagrada i priznanja (Godišnja državna nagrada za znanost u području humanističkih znanosti za istaknuto znanstveno djelo Hrvatsko srednjovjekovlje, Odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića Republike Hrvatske, Povelja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Priznanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu, Medalja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Medalja Sveučilišta u Zagrebu, Anton Gindely - Preis 2009 – Das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Beč). ''Oslanjajući se na metodologiju francuskih analista i prateći suvremene tokove europske, posebice talijanske i francuske medievistike, znatno je pridonio modernizaciji proučavanja hrvatskoga srednjovjekovlja. Posebice je vrijedan njegov doprinos proučavanju društvenih struktura i gospodarskog kretanja u urbanim i ruralnim sredinama Hrvatske u razvijenom i kasnome srednjem vijeku te komparativnomu proučavanju komuna na hrvatskoj i talijanskoj obali Jadrana'' (citat iz Hrvatske enciklopedije 9, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007., str. 220). God. 2005. u čast profesora Raukara objavljen je voluminozni Raukarov zbornik s prilozima kolega, prijatelja i bivših studenata. Profesor Raukar od 1997. redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), a sada i tajnik Razreda za društvene znanosti HAZU te voditelj Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu. Svečana sjednica, s početkom u 12 sati, održana je u Vijećnici Filozofskog fakulteta. Sjednicu je vodio pročelnik Odsjeka za povijest prof. dr. sc. Boris Olujić. Pozdravnim govorom na početku svečanosti obratio se dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Damir Boras, a potom su o profesorovu životu i djelu govorili njegovi studenti i danas kolege prof. dr. sc. Neven Budak i prof. dr. sc. Borislav Grgin. Pročitane su i pozdravne riječi prof. dr. sc. Marka Trogrlića, pročelnika Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koji: ''želi ovim putem očitovati svoju duboku zahvalnost za sve ono što je profesor Raukar svojim radom i neumornim zalaganjem doprinio svom matičnom zagrebačkom Odsjeku za povijest kroz gotovo pola stoljeća njegova plodnoga i priznatog nastavnog i znanstvenog rada. Ali, jednako tako, želimo mu iskreno zahvaliti i za sve ono što je kroz proteklih punih deset godina, od 2004. godine pa sve do danas, nesebično doprinio i doprinosi u stasanju i razvoju splitskog Odsjeka za povijest''. Također je pročitano pismo koje su u ime Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci uputili akademik Petar Strčić i dr. sc. Sanja Holjevac. Na kraju se ove svečanosti toplim riječima na svemu toga dana upriličenom zahvalio i okupljene pozdravio profesor Raukar. Probranim riječima prisjetio se i svojih prvih dana na Odsjeku za povijest na kojemu je proveo preko četrdeset godina života i radnog vijeka. Svojim nadahnutim obraćanjem sjednicu je zaključio prof. dr. sc. Boris Olujić koji je ujedno profesoru Raukaru u ime Odsjeka za povijest darovao umjetničku sliku i popratnu monografiju. Brojni prijatelji, kolege i studenti zajedno su čestitali profesoru Raukaru ovu visoku obljetnicu i zaželjeli svako dobro!
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

U četvrtak, 13. ožujka 2014., upriličena je svečana sjednica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom 80. rođendana akademika Tomislava Raukara. Vrijedi se – ponajprije zbog mlađih generacija povjesničara i studenata povijesti – prisjetiti nekoliko osnovnih momenata iz profesorova života. Tomislav Raukar rođen je 29. prosinca 1933. godine u Starom Gradu na otoku Hvaru. U Splitu pohađa Srednju ekonomsku školu i Srednju muzičku školu. God. 1956. završio je studij povijesti, hrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti na Višoj pedagoškoj školi u Splitu, a 1963. diplomirao jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 1975. i doktorirao povijesne znanosti obranom disertacije Ekonomsko-društveni odnosi u Zadru u XV. stoljeću. Prvotno je kao arhivski pomoćnik i arhivist bio zaposlen 1962. i 1963. u Arhivu Hrvatske (danas Hrvatski državni arhiv) u Zagrebu. Od 1963. do 2004. radi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Krenuo je 1963. kao asistent na Katedri za pomoćne povijesne znanosti, a 1966. prelazi kao asistent na Katedru za hrvatsku povijest gdje je prošao sva znanstveno-nastavna zvanja (docent 1976., izvanredni profesor 1980., redoviti profesor 1985. i redoviti profesor u trajnom zvanju 1997.) držeći predavanja iz hrvatske povijesti u razvijenome i kasnome srednjem vijeku i pomoćnih povijesnih znanosti. Od akademske godine 1993./1994. do 2003./2004. bio je i predstojnikom Katedre za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavna područja istraživanja profesora Raukara jesu hrvatska srednjovjekovna povijest (razvoj jadranskih društava, povijest svakodnevnog života, mentaliteta i pobožnosti) te pomoćne povijesne znanosti. Istraživao posebice notarsku građu u arhivima u Zadru, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu te u Anconi, Bariju, Traniju i Veneciji. Iz toga plodnog dugogodišnjeg rada proizišla su sljedeća djela: Zadar u XV. stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi (1977.), Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797 (Prošlost Zadra III, 1987., koautor), Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje (1997., drugo izdanje 2007.), Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja (2002.), Povijest Hrvata. Srednji vijek (2003., koautor), Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva (2003.), Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (2007.). Surađivao u Enciklopediji Jugoslavije, Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture, Hrvatskom biografskom leksikonu i dr. Sudjelovao na preko pedeset domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bio voditeljem i suradnikom na više znanstvenih projekata, a sam vodio znanstvene projekte Hrvatsko kasnosrednjovjekovno društvo 1350. – 1550., Hrvatska 1100. – 1527. i Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku koji su bili financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Urednik i član uredništva nekoliko časopisa pa tako od 1985. do 1994. član uredništva Historijskog zbornika, a od 2001. glavni urednik Starina HAZU. Članstvom prisutan i obavljao različite funkcije u znanstvenim i stručnim društvima i povjerenstvima. Profesora Raukar dobitnik je brojnih nagrada i priznanja (Godišnja državna nagrada za znanost u području humanističkih znanosti za istaknuto znanstveno djelo Hrvatsko srednjovjekovlje, Odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića Republike Hrvatske, Povelja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Priznanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu, Medalja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Medalja Sveučilišta u Zagrebu, Anton Gindely - Preis 2009 – Das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Beč). ''Oslanjajući se na metodologiju francuskih analista i prateći suvremene tokove europske, posebice talijanske i francuske medievistike, znatno je pridonio modernizaciji proučavanja hrvatskoga srednjovjekovlja. Posebice je vrijedan njegov doprinos proučavanju društvenih struktura i gospodarskog kretanja u urbanim i ruralnim sredinama Hrvatske u razvijenom i kasnome srednjem vijeku te komparativnomu proučavanju komuna na hrvatskoj i talijanskoj obali Jadrana'' (citat iz Hrvatske enciklopedije 9, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007., str. 220). God. 2005. u čast profesora Raukara objavljen je voluminozni Raukarov zbornik s prilozima kolega, prijatelja i bivših studenata. Profesor Raukar od 1997. redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), a sada i tajnik Razreda za društvene znanosti HAZU te voditelj Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu. Svečana sjednica, s početkom u 12 sati, održana je u Vijećnici Filozofskog fakulteta. Sjednicu je vodio pročelnik Odsjeka za povijest prof. dr. sc. Boris Olujić. Pozdravnim govorom na početku svečanosti obratio se dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Damir Boras, a potom su o profesorovu životu i djelu govorili njegovi studenti i danas kolege prof. dr. sc. Neven Budak i prof. dr. sc. Borislav Grgin. Pročitane su i pozdravne riječi prof. dr. sc. Marka Trogrlića, pročelnika Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koji: ''želi ovim putem očitovati svoju duboku zahvalnost za sve ono što je profesor Raukar svojim radom i neumornim zalaganjem doprinio svom matičnom zagrebačkom Odsjeku za povijest kroz gotovo pola stoljeća njegova plodnoga i priznatog nastavnog i znanstvenog rada. Ali, jednako tako, želimo mu iskreno zahvaliti i za sve ono što je kroz proteklih punih deset godina, od 2004. godine pa sve do danas, nesebično doprinio i doprinosi u stasanju i razvoju splitskog Odsjeka za povijest''. Također je pročitano pismo koje su u ime Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci uputili akademik Petar Strčić i dr. sc. Sanja Holjevac. Na kraju se ove svečanosti toplim riječima na svemu toga dana upriličenom zahvalio i okupljene pozdravio profesor Raukar. Probranim riječima prisjetio se i svojih prvih dana na Odsjeku za povijest na kojemu je proveo preko četrdeset godina života i radnog vijeka. Svojim nadahnutim obraćanjem sjednicu je zaključio prof. dr. sc. Boris Olujić koji je ujedno profesoru Raukaru u ime Odsjeka za povijest darovao umjetničku sliku i popratnu monografiju. Brojni prijatelji, kolege i studenti zajedno su čestitali profesoru Raukaru ovu visoku obljetnicu i zaželjeli svako dobro!

Projekt MZOS 130-1300620-0641

Projekt MZOS 130-1300637-0647

HRV

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//