Normal view MARC view ISBD view

Eksperiment konstruiranih zonalnih jezika / Heršak, Emil.

By: Heršak, Emil.
Material type: ArticleArticlePublisher: 2016Description: 533-545 str.Other title: Translation and plurilingualism [Naslov na engleskom:].Subject(s): 6.08 | jezik i kultura, engleski, višejezičnost u Europi, zonalni konstruirani jezici, novoslavenski | language and culture, English, multilingualism in Europe, zonal-constructed languages, Neoslavonic In: Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo str. 533-545Summary: Nakon kratkih uvodnih komentara o jeziku i kulturi, i o pojmu lingua franca, tekst opisuje stanovite probleme, nastale u posljednje vrijeme zbog jačanja uloge engleskoga u međunarodnom kontekstu. Struktura engleskoga je osobita zbog vrlo velikog rječnika, fonetske i pravopisne specifičnosti i složene sintakse i frazeologije (ali uz razmjerno ograničenu mogućnost tvorbe riječi iz sastavnica). Učenje je zato u pravilu vrlo dugo, što je od sredine dvadesetog stoljeća, nakon što je engleski počeo dobivati prevlast u svijetu, dovelo do pada znanja drugih jezika. Redukcija znanja više jezika, pogotovo u Europi, može se smatrati nepovoljnom pojavom. U ovom radu, kao moguće rješenje, predlaže se i model tzv. "trolista", tj. učenje (barem) općih detalja iz triju jezika (prema izboru), i to iz triju glavnih jezičnih skupina u Europi (slavenske, romanske i germanske). Iznimni (ili dodatni) naglasak može se dati učenju jezika izvan tih triju skupina, što bi dovelo do "četverolista". Na kraju rada, iznijeti su neki aspekti u vezi s eksperimentom stvaranja zonalnih konstruiranih jezika, konkretno u odnosu na novoslavenski, koji je prije nekoliko godina konstruirao Vojtěch Merunka (informatičar i sveučilišni profesor u Pragu). Taj umjetni jezik ima pet vrlo korisnih odlika: 1) visok stupanj pasivnog razumijevanja za osobe koje znaju neki slavenski jezik ; 2) brzo aktivno učenje za govornike slavenskih jezika ; 3) preciznost u provođenju računalnih prijevoda između živih slavenskih jezika (uloga 'parsera') ; 4) pojednostavljenje koje omogućuje isto lakšu vezu s drugim zonalnim konstruiranim jezicima ; 5) strukturu koja općenito olakšava osobama koje ne znaju slavenske jezike da ipak nauče dovoljno za prodor u slavenski jezični svijet. Zonalni konstruirani jezici, u načelu, mogli bi znatno pomoći u povezivanju svijeta.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Talijanski sažetak: L'esperimento nella costruzione di lingue zonali Chiarite alcune nozioni generali sulla lingua e cultura, insieme al concetto di lingua franca, la relazione affronta i problemi che sono emersi di recente causati dell’incremento del ruolo svolto dall’inglese nell’ambito internazionale. La struttura dell’inglese è particolare nella misura in cui possiede un vasto lessico, tratti specifici di carattere fonetico e ortografico, sintassi e fraseologie complesse (ma con possibilità ristrette rispetto alla formazione di vocaboli derivati da forme di parole integrali). L’apprendimento diventa pertanto un processo lungo, il quale dalla metà del ventesimo secolo, in seguito al dominio dell'inglese nel mondo, conduce allo stesso tempo alla riduzione della conoscenza di altre lingue. La diminuzione della conoscenza di varie lingue, particolarmente in Europa, può essere interpretata come una vicenda sfavorevole. Come una soluzione, nel testo è stata avanzata la proposta del cosiddetto modello "a tre foglie". Esso comporterebbe l'apprendimento di alcuni dettagli generali di tre lingue (a scelta), selezionate dai tre gruppi linguistici europei (gruppo slavo, romanzo e germanico). Tuttavia si potrebbe enfatizzare (oppure aggiungere) l’apprendimento di lingue al di fuori dei suddetti gruppi che comporterebbe la possibilità di un modello a "quattro foglie". Alla fine della relazione, si forniscono alcuni aspetti riguardanti esperimenti nella costruzione di lingue zonali, in modo specifico la lingua neoslava (il neoslavo), che alcuni anni fa è stata proposta da Vojtěch Merunka (uno scienziato di informatica e professore a Praga). Questa lingua artificiale possiede cinque tratti molto utili: 1) un alto grado di conoscenza passiva da parte di persone che hanno qualche conoscenza di una lingua slava ; 2) un apprendimento rapido da parte di parlanti di lingue slave ; 3) la precisione nelle traduzioni tramite computer di lingue slave viventi (come i 'parser') ; 4) la semplificazione che rende possibile una facile connessione con altre lingue zonali ; 5) una struttura che generalmente rende facile connettersi al mondo di lingua slava per persone le quali non conoscono una lingua slava. La costruzione di lingue zonali, di principio, può aiutare a creare legami nel mondo. Parole-chiave: lingua e cultura, inglese, multilinguismo in Europa, costruzione di lingue zonali, neo-slavo

Nakon kratkih uvodnih komentara o jeziku i kulturi, i o pojmu lingua franca, tekst opisuje stanovite probleme, nastale u posljednje vrijeme zbog jačanja uloge engleskoga u međunarodnom kontekstu. Struktura engleskoga je osobita zbog vrlo velikog rječnika, fonetske i pravopisne specifičnosti i složene sintakse i frazeologije (ali uz razmjerno ograničenu mogućnost tvorbe riječi iz sastavnica). Učenje je zato u pravilu vrlo dugo, što je od sredine dvadesetog stoljeća, nakon što je engleski počeo dobivati prevlast u svijetu, dovelo do pada znanja drugih jezika. Redukcija znanja više jezika, pogotovo u Europi, može se smatrati nepovoljnom pojavom. U ovom radu, kao moguće rješenje, predlaže se i model tzv. "trolista", tj. učenje (barem) općih detalja iz triju jezika (prema izboru), i to iz triju glavnih jezičnih skupina u Europi (slavenske, romanske i germanske). Iznimni (ili dodatni) naglasak može se dati učenju jezika izvan tih triju skupina, što bi dovelo do "četverolista". Na kraju rada, iznijeti su neki aspekti u vezi s eksperimentom stvaranja zonalnih konstruiranih jezika, konkretno u odnosu na novoslavenski, koji je prije nekoliko godina konstruirao Vojtěch Merunka (informatičar i sveučilišni profesor u Pragu). Taj umjetni jezik ima pet vrlo korisnih odlika: 1) visok stupanj pasivnog razumijevanja za osobe koje znaju neki slavenski jezik ; 2) brzo aktivno učenje za govornike slavenskih jezika ; 3) preciznost u provođenju računalnih prijevoda između živih slavenskih jezika (uloga 'parsera') ; 4) pojednostavljenje koje omogućuje isto lakšu vezu s drugim zonalnim konstruiranim jezicima ; 5) strukturu koja općenito olakšava osobama koje ne znaju slavenske jezike da ipak nauče dovoljno za prodor u slavenski jezični svijet. Zonalni konstruirani jezici, u načelu, mogli bi znatno pomoći u povezivanju svijeta.

Projekt MZOS projekt

HRV

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//