Normal view MARC view ISBD view

Trećoredci u Franjevačkim izvorima / Teo Radić.

By: Radić, Teo.
Material type: ArticleArticleDescription: 31-36 str.Other title: Tertiaries in the Fontes Franciscani [eng].Subject(s): tertiary Franciscans eng | Ordo poenitentiae S. Francisci lat | Franciscan Sources eng | Fontes Franciscani lat | Treći red sv. Franje hrv | Franjevački izvori hrvOnline resources: HRČAK In: Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 48(2016), str. 31-36. Summary: Plod se Franjina nauka, kako ističe jedan od brojnih njegovih biografa, najviše očituje u trima redovima koje je osnovao. Pored prvih dvaju Franjinih redova, u „Franjevačkim izvorima“ (Fontes Franciscani) – monumentalnu djelu što sadržava sve temeljne spise osamstogodišnje franjevačke tradicije, odnedavna dostupnu i u cjelovitu hrvatskom prijevodu – znatan prostor zaslužuje i Treći red (Ordo poenitentiae S. Francisci). O ovom se redu sustavno i iscrpno izlaže u osmom dijelu „Franjevačkih izvora“, naslovljenu „Zakonodavni tekstovi reda braće i sestara od pokore“, gdje se Treći red promatra kao cjelina, jedinstven pokret što će se istom poslije razviti u svjetovni i samostanski, te u pripadajućim „Dodacima“, koji donose kasnija pravila obaju tih odvjetaka. Ovdje se nalaze tekstovi Memoriale propositi (1221.) i bula Supra montem pape Nikole IV. (1289.) te, pored nekoliko drugih spisa, kasnija pravila što su ih za svjetovni red objelodanili pape Leon XIII. (1883.) i Pavao VI. (1978.), a za redovnički Leon X. (1521.) i Pio XI. (1927.). Uz rečene najznatnije normativne tekstove Trećega reda, zanimljivi su i kraći sporadični osvrti na razne aspekte nastanka i života Reda, koje u drugom dijelu „Franjevačkih izvora“ nalazimo u nekoliko Franjinih životopisa (npr. Vita s. Francisci Julijana Špajerskoga, De inceptione vel fundamento Ordinis Ivana Peruđinskoga, Legenda trium sociorum te Liber de laudibus b. Francisci Bernarda Beskoga).Summary: The fruits of Francis’ teaching, as one of his many biographers puts it, are best visible in the three orders he founded. Besides the first two orders, a considerable amount of space in the „Franciscan Sources“ (Fontes Franciscani), a monumental work containing all the fundamental writings of the 800-year-old Franciscan tradition (recently made available in a complete Croatian translation), was given to the Third Order (Ordo poenitentiae S. Francisci). The Order is dealt with systematically and exhaustively in Part Eight of the “Franciscan Sources” under the title “Legislative texts of the Order of the Brothers and Sisters of Penance”, where the Third Order of St. Francis is treated as a whole, a united movement that would only later develop into separate secular and regular movements, as well as in the accompanying “Appendices” containing the later Rules of both of these branches. Here one finds the texts Memoriale propositi (1221) and the bull Supra montem of pope Nicholas IV (1289) and, in addition to several other documents, the later Rules issued by pope Leo XIII (1883) and pope Paul VI (1978) for the Third Order Secular, and by Leo X (1521) and Pius XI (1927) for the Third Order Regular. In addition to the aforementioned most significant normative texts of the Third Order, there are also interesting short sporadic accounts of various aspects of the origin and life of the Order that can be found in the second part of the Fontes in several biographies of Francis (e.g. Vita s. Francisci by Julian of Speyer, De inceptione vel fundamento Ordinis by Giovanni of Perugia, Legenda trium sociorum as well as Liber de laudibus b. Francisci by Bernard of Besse).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Plod se Franjina nauka, kako ističe jedan od brojnih njegovih biografa, najviše očituje u trima redovima koje je osnovao. Pored prvih dvaju Franjinih redova, u „Franjevačkim izvorima“ (Fontes Franciscani) – monumentalnu djelu što sadržava
sve temeljne spise osamstogodišnje franjevačke tradicije, odnedavna dostupnu i u cjelovitu hrvatskom prijevodu – znatan prostor zaslužuje i Treći red (Ordo poenitentiae S. Francisci). O ovom se redu sustavno i iscrpno izlaže u osmom dijelu
„Franjevačkih izvora“, naslovljenu „Zakonodavni tekstovi reda braće i sestara od pokore“, gdje se Treći red promatra kao cjelina, jedinstven pokret što će se istom poslije razviti u svjetovni i samostanski, te u pripadajućim „Dodacima“, koji donose kasnija pravila obaju tih odvjetaka. Ovdje se nalaze tekstovi Memoriale propositi (1221.) i bula Supra montem
pape Nikole IV. (1289.) te, pored nekoliko drugih spisa, kasnija pravila što su ih za svjetovni red objelodanili pape Leon XIII. (1883.) i Pavao VI. (1978.), a za redovnički Leon X. (1521.) i Pio XI. (1927.). Uz rečene najznatnije normativne tekstove Trećega reda, zanimljivi su i kraći sporadični osvrti na razne aspekte nastanka i života Reda, koje u drugom dijelu „Franjevačkih izvora“ nalazimo u nekoliko Franjinih životopisa (npr. Vita s. Francisci Julijana Špajerskoga, De inceptione vel fundamento Ordinis Ivana Peruđinskoga, Legenda trium sociorum te Liber de laudibus b. Francisci Bernarda Beskoga).

The fruits of Francis’ teaching, as one of his many biographers puts it, are best visible in the three orders he founded. Besides the first two orders, a considerable amount of space in the „Franciscan Sources“ (Fontes Franciscani), a monumental work containing all the fundamental writings of the 800-year-old Franciscan tradition (recently made available in a complete Croatian translation), was given to the Third Order (Ordo poenitentiae S. Francisci). The Order is dealt with systematically and exhaustively in Part Eight of the “Franciscan Sources” under
the title “Legislative texts of the Order of the Brothers and Sisters of Penance”, where the Third Order of St. Francis is treated as a whole, a united movement that would only later develop into separate secular and regular movements, as well as in the accompanying “Appendices” containing the later Rules of both of these branches. Here one finds the texts Memoriale propositi (1221) and the bull Supra montem of pope Nicholas IV (1289) and, in addition to several other documents, the later Rules issued by pope Leo XIII (1883) and pope Paul VI (1978) for the
Third Order Secular, and by Leo X (1521) and Pius XI (1927) for the Third Order Regular. In addition to the aforementioned most significant normative texts of the Third Order, there are also interesting short sporadic accounts of various aspects of the origin and life of the Order that can be found in the second part of the Fontes in several biographies of Francis (e.g. Vita s. Francisci by Julian of Speyer, De inceptione vel fundamento Ordinis by Giovanni of Perugia, Legenda trium sociorum as well as Liber de laudibus b. Francisci by Bernard of Besse).

Hrvatski jezik.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//