Normal view MARC view ISBD view

Odnos sklada interesa pojedinca i studijskih okolina s angažiranosti na studiju i ponašanjima povezanim s izvršavanjem studentskih obaveza / Iva Černja, Zvonimir Galić, Iva Šverko.

By: Černja, Iva.
Contributor(s): Galić, Zvonimir [aut] | Šverko, Iva [aut].
Material type: ArticleArticleDescription: 43-43 str.Other title: Relationship of congruence between students' professional interests and study enviorments with students' engagement and and behaviora related to the fulfillment of student obligations [Naslov na engleskom:].Subject(s): 5.06 | profesionalni interesi, kongruentnost interesa i studijske okoline, angažiranost u studiju, uspjeh u izvršavanju studentskih obaveza, nepoželjno akademsko ponašanje | vocational interests, congruence of interests and study environments, engagement in study, student in-role performance, counterproductive academic behaviorOnline resources: Elektronička verzija In: Međunarodni znanstveno-stručni skup XXI. dani psihologije str. 43-43Abstract: Profesionalno savjetovanje temelji se na sukladnosti interesa pojedinca i osobina zanimanja. Ova paradigma nazvana je sklad pojedinca i okoline, a operacionalizira se preko kongruentnosti profesionalnih interesa pojedinca i karakteristika radne okoline. Hollandova teorija (1985) sugerira da je kongruentna interakcija osoba i okolina povezana sa uspjehom i zadovoljstvom na poslu. Istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju kongruentnosti i radne uspješnosti zaposlenika, pri čemu je kongruentnost povezana s uspjehom u osnovnim radnim zadacima i uzornim radnim ponašanjem (Nye i sur. 2012). S obzirom da je motivacija za rad direktna determinanta uspjeha na poslu (Campbell i sur. 1996) očekujemo da je kongruentnost povezana i s mjerom radne angažiranosti. Iako se dosadašnja istraživanja kongruentnosti i radnih ishoda primarno odnose na radnu situaciju, važan dio profesionalnog razvoja predstavlja obrazovanje za odabrano zanimanje. Cilj našeg istraživanja bio je ispitati kakav je odnos sukladnosti profesionalnih interesa i odabranog studijskog programa s angažiranosti na studiju i ponašanjima povezanim s izvršavanjem studentskih obaveza. Podaci su prikupljeni u sklopu projekta „Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata“. U istraživanju je sudjelovao 321 student, čiji je razvoj karijere praćen od zadnjeg razreda srednje škole kada je primijenjen Upitnik profesionalnih interesa (Tracey, 2010). Na kraju prve godine studija kodirali smo studijske programe u skladu s RIASEC modelom i prikupili podatke o angažiranosti u studiju i ponašanjima povezanim s izvršavanjem studentskih obaveza. Kao mjeru motivacije koristili smo Skalu angažiranosti u studiju (Schaufeli i Bakker, 2003) koja uz ukupan rezultat zahvaća tri komponente: energiju, posvećenost i zadubljenost. Za mjerenje ponašanja primijenili smo Upitnik uspješnosti u izvršavanju osnovnih studentskih obaveza (Williams i Anderson, 1991) i Upitnik nepoželjnog akademskog ponašanja (Tomšić i sur. 2014). Rezultati istraživanja ukazuju da dvije mjere kongruentnosti Iachan indeks (Iachan, 1984) i C-indeks kongruencije (Brown i Gore, 1994) umjereno koreliraju te da nisu povezane s niti jednom mjerom ponašanja. Ipak mjere kongruentnosti su pokazale značajnu nisku povezanost s radnom angažiranosti i njenim dimenzijama. Iako teorijske postavke i rezultati ovog istraživanja potvrđuju povezanost kongruentnosti i angažiranosti u studiju, odnos s ponašanjem na studiju nije potvrđen.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Profesionalno savjetovanje temelji se na sukladnosti interesa pojedinca i osobina zanimanja. Ova paradigma nazvana je sklad pojedinca i okoline, a operacionalizira se preko kongruentnosti profesionalnih interesa pojedinca i karakteristika radne okoline. Hollandova teorija (1985) sugerira da je kongruentna interakcija osoba i okolina povezana sa uspjehom i zadovoljstvom na poslu. Istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju kongruentnosti i radne uspješnosti zaposlenika, pri čemu je kongruentnost povezana s uspjehom u osnovnim radnim zadacima i uzornim radnim ponašanjem (Nye i sur. 2012). S obzirom da je motivacija za rad direktna determinanta uspjeha na poslu (Campbell i sur. 1996) očekujemo da je kongruentnost povezana i s mjerom radne angažiranosti. Iako se dosadašnja istraživanja kongruentnosti i radnih ishoda primarno odnose na radnu situaciju, važan dio profesionalnog razvoja predstavlja obrazovanje za odabrano zanimanje. Cilj našeg istraživanja bio je ispitati kakav je odnos sukladnosti profesionalnih interesa i odabranog studijskog programa s angažiranosti na studiju i ponašanjima povezanim s izvršavanjem studentskih obaveza. Podaci su prikupljeni u sklopu projekta „Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata“. U istraživanju je sudjelovao 321 student, čiji je razvoj karijere praćen od zadnjeg razreda srednje škole kada je primijenjen Upitnik profesionalnih interesa (Tracey, 2010). Na kraju prve godine studija kodirali smo studijske programe u skladu s RIASEC modelom i prikupili podatke o angažiranosti u studiju i ponašanjima povezanim s izvršavanjem studentskih obaveza. Kao mjeru motivacije koristili smo Skalu angažiranosti u studiju (Schaufeli i Bakker, 2003) koja uz ukupan rezultat zahvaća tri komponente: energiju, posvećenost i zadubljenost. Za mjerenje ponašanja primijenili smo Upitnik uspješnosti u izvršavanju osnovnih studentskih obaveza (Williams i Anderson, 1991) i Upitnik nepoželjnog akademskog ponašanja (Tomšić i sur. 2014). Rezultati istraživanja ukazuju da dvije mjere kongruentnosti Iachan indeks (Iachan, 1984) i C-indeks kongruencije (Brown i Gore, 1994) umjereno koreliraju te da nisu povezane s niti jednom mjerom ponašanja. Ipak mjere kongruentnosti su pokazale značajnu nisku povezanost s radnom angažiranosti i njenim dimenzijama. Iako teorijske postavke i rezultati ovog istraživanja potvrđuju povezanost kongruentnosti i angažiranosti u studiju, odnos s ponašanjem na studiju nije potvrđen.

Projekt MZOS projekt

HRV

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//