Normal view MARC view ISBD view

Diskriminacija i stav prema multukulturalnosti kod dece u multikulturnim sredinama u Srbiji / Vladimir Mihić, Bojana Bodroža, Dragana Jelić, Marina Oros, Margareta Jelić

By: Mihić, Vladimir.
Contributor(s): Bodroža, Bojana [aut] | Jelić, Dragana [aut] | Oros, Marina [aut] | Jelić, Margareta [aut].
Material type: ArticleArticleDescription: 1-1 str.Other title: Discrimination and attitude toward multiculturalism in multi-ethnic communities in Serbia [Naslov na engleskom:].Subject(s): 5.06 | multikulturalizam ; manjinske grupe ; simbolička prijetnja ; diskriminacija | multiculturalism ; minority groups ; symbolic threat ; discrimination In: Otvoreni dani psihologije: Psihološki aspekti političke stvarnosti str. 1-1Abstract: Pitanje obrazovanja na manjinskom jeziku se najčešće posmatra kao pitanje poštovanja multikulturnog društva i prava manjina. Osnovni problem ovakvog pristupa jeste u kojoj meri je potrebno razvijati osećaj pripadnosti državi boravka/rođenja i da li ovakav pristup vodi ka asimilaciji manjinskih grupa. S druge strane, podela dece u škole i/ili razrede na osnovu jezika nastave sa sobom nosi rizik smanjenog kontakta između dece u multikulturnim sredinama. Istraživanje predstavljeno ovim radom je deo bilateralnog projekta "Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet" i obuhvatilo je 852 učenika (55, 5% devojčica) završnih razreda osnovne škole, kao i sva četiri razreda srednjih škola sa teritoriji Vojvodine koji nastavu slušaju na srpskom (48, 9% uzorka), mađarskom (27, 7%), slovačkom (18%) i hrvatskom (5, 4%). Ovaj rad bavio se razlikama između većinske i manjinskih grupa u odnosu na percepciju diskriminacije svoje grupe, tendenciju ka diskriminaciji druge grupe, osećaj simboličke pretnje i stavove prema multikulturalizmu/asimilaciji u Srbiji. Rezultati pokazuju da postoje statički značajne razlike za sve merene varijable. Deca iz većinske grupe snažnije se zalažu za asimilaciju manjina od manjinske dece, dok pripadnici manjinskih grupa pružaju snažniju podršku multikulturalizmu od dece iz većinske grupe. Pripadnici manjinskih grupa imaju snažniji osećaj simboličke pretnje od strane vršnjaka, dok pripadnici većinske grupe imaju snažniji osećaj diskriminacije. Kada je reč o tendenciji ka diskriminaciji, ona nisko, ali značajno, korelira sa osećajem diskriminicije sopstvene grupe , odnosno veća je kod pripadnika većinske grupeNa kraju, postoji jasna preferencija dece iz većinske grupe ka zajedničkom obrazovanju na srpskom u odnosu na decu iz manjinskih grupa (pogotovo slovačke i mađarske) koji preferiraju modele obrazovanja koji su manje asimilacioni.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Pitanje obrazovanja na manjinskom jeziku se najčešće posmatra kao pitanje poštovanja multikulturnog društva i prava manjina. Osnovni problem ovakvog pristupa jeste u kojoj meri je potrebno razvijati osećaj pripadnosti državi boravka/rođenja i da li ovakav pristup vodi ka asimilaciji manjinskih grupa. S druge strane, podela dece u škole i/ili razrede na osnovu jezika nastave sa sobom nosi rizik smanjenog kontakta između dece u multikulturnim sredinama. Istraživanje predstavljeno ovim radom je deo bilateralnog projekta "Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet" i obuhvatilo je 852 učenika (55, 5% devojčica) završnih razreda osnovne škole, kao i sva četiri razreda srednjih škola sa teritoriji Vojvodine koji nastavu slušaju na srpskom (48, 9% uzorka), mađarskom (27, 7%), slovačkom (18%) i hrvatskom (5, 4%). Ovaj rad bavio se razlikama između većinske i manjinskih grupa u odnosu na percepciju diskriminacije svoje grupe, tendenciju ka diskriminaciji druge grupe, osećaj simboličke pretnje i stavove prema multikulturalizmu/asimilaciji u Srbiji. Rezultati pokazuju da postoje statički značajne razlike za sve merene varijable. Deca iz većinske grupe snažnije se zalažu za asimilaciju manjina od manjinske dece, dok pripadnici manjinskih grupa pružaju snažniju podršku multikulturalizmu od dece iz većinske grupe. Pripadnici manjinskih grupa imaju snažniji osećaj simboličke pretnje od strane vršnjaka, dok pripadnici većinske grupe imaju snažniji osećaj diskriminacije. Kada je reč o tendenciji ka diskriminaciji, ona nisko, ali značajno, korelira sa osećajem diskriminicije sopstvene grupe , odnosno veća je kod pripadnika većinske grupeNa kraju, postoji jasna preferencija dece iz većinske grupe ka zajedničkom obrazovanju na srpskom u odnosu na decu iz manjinskih grupa (pogotovo slovačke i mađarske) koji preferiraju modele obrazovanja koji su manje asimilacioni.

Projekt MZOS projekt

OTHER

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//