Die Suche erzielte 43 Treffer. Diese Suche abonnieren

|
Logika in stvarnost v filozofsko-logičnem opusu Jana Lukasiewicza : doktorska disertacija / Frane Jerman.

von Jerman, Frane.

Materialtyp: book Buch Verlag: Ljubljana : F. Jerman, 1967Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102254] (1).
Tags:
Einloggen um Tags hinzuzufügen. Zum Korb hinzufügen
Filozofija političkog liberalizma u delu Karla Poppera : socijalne utopije i njihova kritika : magistarski rad / Dragan Lakićević.

von Lukićević, Dragan.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : D. Lakićević, 1985Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101308] (1).
Tags:
Emancipacijski odgoj na tragu Marxa - etički ili erotički : doktorska disertacija / Milan Polić.

von Polić, Milan.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : M. Polić, 1989Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102255] (1).
Tags:
Andragoške ideje u djelima Alberta Bazale i Jure Turića : magistarski rad / Nikola Bićanić.

von Bićanić, Nikola.

Materialtyp: book Buch Verlag: Dubrovnik : N. Bićanić, 1982Hochschulschriftenvermerk: Sveučilište u Zagrebu, Interuniverzitetski centar za postdiplomski studij Dubrovnik Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101309] (1).
Tags:
Praktična filozofija u Hegela : dijalektika i povijesni svijet života : magistarski rad / Pavo Barišić.

von Barišić, Pavo.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : P. Barišić, 1985Hochschulschriftenvermerk: Sveučilište u Zagrebu, Interuniverzitetski centar za postdiplomske studije Dubrovnik Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101310] (1).
Tags:
Sartreova ontologija : diplomski rad / Barbara Markač.

von Markač, Barbara.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : B. Markač, [s.a.]Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DR 105056] (1).
Tags:
Prirodno pravo Ernsta Blocha : diplomska radnja / Sergio Pomasan ; [mentor Danilo Pejović].

von Pomasan, Sergio.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : S. Pomasan, 1980Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DR 105055] (1).
Tags:
Lukácsevo pojmovanje dialektike : doktorska disertacija. Zv. 1 / Cvetka Tóth.

von Tóth, Cvetka.

Materialtyp: book Buch Verlag: Ljubljana : C. Tóth, 1986Hochschulschriftenvermerk: Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102256] (1).
Tags:
Lukácsevo pojmovanje dialektike : doktorska disertacija. Zv. 2 / Cvetka Tóth.

von Tóth, Cvetka.

Materialtyp: book Buch Verlag: Ljubljana : C. Tóth, 1986Hochschulschriftenvermerk: Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102257] (1).
Tags:
Iskustvo estetičke misli Waltera Benjamina : magistarski rad Sead Alić ; [mentor Nadežda Čačinović-Puhovski]

von Alić, Sead.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : S.Alić, 1985Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101311] (1).
Tags:
Schellingov spis "O biti ljudske slobode" : magistarski rad / Ivan Bakić.

von Bakić, Ivan.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : I.Bakić, 1984Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101312] (1).
Tags:
Novo odredjenje uma u djelu Herbeta Marcusea : magistarski rad / Nedžad Vejzagić.

von Vejzagić, Nedžad.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : N.Vejzagić, 1986Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101314] (1).
Tags:
Misao i praksa kod Karla Marxa : pokušaj filozofsko-teološkog dijaloga : magistarski rad / Tomo Vereš.

von Vereš, Tomo.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : T.Vereš, 1969Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101317] (1).
Tags:
Vloga Marxovih "Očrtov kritike politične ekonomije" v sodobnih refilozofikacijah marksizma : doktorska disertacija Pavel Zgaga ; [mentor Božidar Debenjak].

von Zgaga, Pavel.

Materialtyp: book Buch Verlag: Ljubljana : P.Zgaga, 1987Hochschulschriftenvermerk: Filozofska fakulteta, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Oddelek za filozofijo Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102271] (1).
Tags:
Problem vrijednosti razradjen na osnovu Aristotelovog i Marxovog poimanja vrijednosti : magistarski rad / Petar Bosnić.

von Bosnić, Petar.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : P.Bosnić, 1982Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101313] (1).
Tags:
Estetika S. Langer : magistarski rad / Vanda Božićević.

von Božičević, Vanda.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : V.Božičević, 1981Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101316] (1).
Tags:
Ničeova kritika hrišćanskog morala : magistarski rad Vesna Drobnjak ; [mentor Branko Despot].

von Drobnjak, Vesna.

Materialtyp: book Buch Verlag: Dubrovnik : V.Drobnjak, 1988Hochschulschriftenvermerk: Sveučilište u Zagrebu, Centar za postdiplomske studije Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: MR 101315] (1).
Tags:
Jugoslavenska filozofija od dogmatskog do stvaralačkog marksizma : kritika staljinizma 1950-1960 : doktorska disertacija / Veselin Golubović.

von Golubović, Veselin.

Materialtyp: book Buch Verlag: Zagreb : V.Golubović, 1985Hochschulschriftenvermerk: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102270] (1).
Tags:
Ideologija in umetnost : doktorska disertacija / Aleš Erjavec ; [mentor Boris Majer].

von Erjavec, Aleš.

Materialtyp: book Buch Verlag: Ljubljana : A. Erjavec, 1987Hochschulschriftenvermerk: Filozofska fakuleta, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Odelek za filozofiju Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102273] (1).
Tags:
Lefebvreov doprinos marksističkoj filozofiji : doktorska disertacija / Muhamedin Kullashi.

von Kullashi, Muhamedin.

Materialtyp: book Buch Verlag: Priština : M.Kullashi, 1983Hochschulschriftenvermerk: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Verfügbarkeit: Ausleihbare Exemplare: Knjižnica FFZG [Signatur: DD 102291] (1).
Tags:

Powered by Koha