FIL - obavezni - Teorija spoznaje http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=4252 RSS feed for public list FIL - obavezni - Teorija spoznaje Archaeology of knowledge / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150880 Arheologija znanja / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152707 Divlja misao / by Levi-Strauss, Claude http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115487 Država ; by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68714 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157207 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157219 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103929 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174797 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174799 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174840 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102271 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174598 Država / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151876 Državnik ; by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174599 Državnik / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175604 Egzistencijalizam i marksizam / by Sartre, Jean-Paul http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23413 Enciklopedija filozofijskih znanosti / by Hegel, Georg Wilhelm Friedrich http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102106 Eseji o sociologiji kulture / by Mannheim, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145399 Fenomenologija duha / by Hegel, Georg Wilhelm Friedrich http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104266 Fenomenologija duha / by Hegel, Georg Wilhelm Friedrich http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102104 Fenomenologija percepcije / by Merleau-Ponty, Maurice http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3261 Fenomenologija percepcije / by Merleau-Ponty, Maurice http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147263 Filozofija simboličkih oblika. by Cassirer, Ernst http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104140 Filozofija simboličkih oblika. by Cassirer, Ernst http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104141 Filozofija simboličkih oblika. by Cassirer, Ernst http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104142 Filozofijska istraživanja / by Wittgenstein, Ludwig http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151217 Fizika i filozofija / by Heisenberg, Werner http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104252 Ideologija i utopija / by Mannheim, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=230037 Ideologija i utopija / by Mannheim, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154045 Istraživanja o istini i interpretaciji / by Davidson, Donald http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106193 Istraživanje o ljudskom razumu / by Hume, David http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103957 Izabrani filozofski spisi / by Leibniz, Gottfried Wilhelm http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102313 Izbor iz djela. by Thomas Aquinas, sanctus http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135723 Izbor iz djela. by Thomas Aquinas, sanctus http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135724 Izgradnja istorijskog sveta u duhovnim naukama / by Dilthey, Wilhelm http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157232 Kartezijanske meditacije. by Husserl, Edmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17691 Kartezijanske meditacije. by Husserl, Edmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17690 Kontekst i značenje / http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111262 Kritička teorija. by Horkheimer, Max http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158061 Kritička teorija. by Horkheimer, Max http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251259 Kritika čistog uma / by Kant, Immanuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103594 Kritika čistog uma / by Kant, Immanuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103595 Kritika čistoga uma / by Kant, Immanuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107443 Kritika čistoga uma / by Kant, Immanuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156961 Kriza evropskih znanosti i transcendentalna fenomenologija : by Husserl, Edmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102049 L'Archéologie du savoir / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179782 L'Archéologie du savoir / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=198029 L'Archéologie du savoir / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233824 Ljudsko znanje : by Russell, Bertrand http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104281 Logika naučnog otkrića / by Popper, Karl Raimund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104129 Menon / by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104325 Metafizika by Aristotel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=351066 Metafizika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110123 Metafizika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102015 Metafizika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104363 Metafizika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=166112 Metafizika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104361 Metafizika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104362 Načela nove znanosti : by Vico, Giambattista http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67215 Naknadna razmišljanja o paradigmama / by Kuhn, Thomas S. http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=362423 Nevolja s rodom : by Butler, Judith http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289899 Nevolje s rodom : by Butler, Judith http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157752 Nikomahova etika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253264 Nikomahova etika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102017 Nikomahova etika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103921 Nikomahova etika / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103923 Novi ogledi o ljudskom razumu / by Leibniz, Gottfried Wilhelm http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156932 Novi organon / by Bacon, Francis http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156129 O duhu / by Helvetius, Claude Adrien http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102310 O duhu / by Helvetius, Claude-Adrien http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156972 O duši ; by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103864 O duši ; by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104364 O izvesnosti / by Wittgestein, Ludwig http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7042 O izvjesnosti / by Wittgenstein, Ludwig http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152877 O odnosu logike prema filozofiji ili Transcendentalna logika / by Fichte, Johann Gottlieb http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106131 Objašnjenje i razumevanje / by Wright, Georg Henrik von http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156140 Odabrane filozofske rasprave / by Berkeley, George http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104279 Ogled o ljudskom razumu : by Locke, John http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110119 Ogled o ljudskom razumu : by Locke, John http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110118 Ogled o ljudskom razumu. by Locke, John http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139500 Ogled o ljudskom razumu. by Locke, John http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139501 Organon / by Aristoteles http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103659 Osnova cjelokupne nauke o znanosti : by Fichte, Johann Gottlieb http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102390 Osnove aritmetike i drugi spisi / by Frege, Gottlob http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104235 Osnovne crte jedne metafizike spoznaje / by Hartmann, Nicolai http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157205 Položaj čovjeka u kozmosu ; by Scheler, Max http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108558 Poreklo saznanja : by Piaget, Jean http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104239 Prolegomena za povijest pojma vremena / by Heidegger, Martin http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104240 Promjene u osnovama prirodne znanosti : by Heisenberg, Werner http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105378 Protagora ; by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39952 Rani radovi / by Marx, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158125 Rani radovi / by Marx, Karl http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108337 Rasprava o metodi ; by Descartes, Rene http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104656 Rasprava o metodi / by Descartes, René http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28701 Rasprava o principima ljudskog saznanja / by Berkeley, George http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157299 Riječ i predmet / by Quine, Willard Van Orman http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113919 Riječi i stvari : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10964 Riječi i stvari : by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29973 Saznanje i interes / by Habermas, Juergen http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30006 Sistem transcendentalnog idealizma / by Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103662 Sociološke studije / by Adorno, Theodor Wiesengrund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104232 Struktura nauke : by Nagel, Ernest http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104130 Struktura znanstvenih revolucija / by Kuhn, Thomas Samuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291804 Struktura znanstvenih revolucija / by Kuhn, Thomas Samuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155508 Struktura znanstvenih revolucija / by Kuhn, Thomas Samuel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175105 Strukturalna antropologija 2. by Levi-Strauss, Claude http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154820 Svet kao volja i predstava ; by Schopenhauer, Arthur http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102602 Svet kao volja i predstava ; by Schopenhauer, Arthur http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102601 Svet kao volja i predstava ; by Schopenhauer, Arthur http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102600 Svet kao volja i predstava ; by Schopenhauer, Arthur http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102615 Svet kao volja i predstava ; by Schopenhauer, Arthur http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102616 Teetet ili O znanju : by Plato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102346 Tehnika i znanost kao "ideologija" / by Habermas, Juergen http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143670 The archaeology of knowledge ; by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289634 The archaeology of knowledge ; by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=371130 The archaeology of knowledge / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202722 The archaeology of knowledge / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59980 Transformacija filozofije / by Apel, Karl-Otto http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143991 Umjetnost i politika / by Dufrenne, Michael http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154653 Uvod u psihoanalizu / by Freud, Sigmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139773 Uvod u psihoanalizu / by Freud, Sigmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19265 Uvod u psihoanalizu / by Freud, Sigmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=332497 Uvod u psihoanalizu / by Freud, Sigmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102752 Uvod u psihoanalizu / by Freud, Sigmund http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=236566 Vjerovanje, opravdanje i znanje : http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104650 Za čoveka / by Dufrenne, Mikel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136349 Za Marksa / by Althusser, Louis Pierre http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104247 Znanje i moć / by Foucault, Michel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104093 Znanost društva / by Luhmann, Niklas http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104277 Znanost i hipoteza / by Poincaré, Henri http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154556