arh - doktorati http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=800 RSS feed for public list arh - doktorati Antropološka analiza srednjovjekovnih groblja srednje Dalmacije : by Anterić, Ivana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350344 Vidovice i okolica u kontinuitetu i diskontinuitetu naseljenosti u prapovijesti i antičkom razdoblju : by Babić, Marko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264749 Eneolitičke kulture na prostoru istočne Hrvatske : by Balen, Jacqueline http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263989 Tipologija lončarije iz kasnoga brončanoga i željeznoga doba s područja Dalmacije : by Barbarić, Vedran http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271208 Antropološka analiza osteološke građe bjelobrdskih populacija u međurječju Save, Dunava i Drave : by Bedić, Željka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=334941 Antička arhitektura na otoku Brijunu : by Begović, Vlasta http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264734 Rimska religija i kultovi u društvenoj strukturi pretkršćanske Salone : by Bekavac, Silvia http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361271 Mitološka pozadina najranijih spoznaja grčke znanstvene geografije : by Bilić, Tomislav http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263961 Spomenici helenističkog razdoblja na tlu Makedonije : by Bitrakova-Grozdanova, Vera http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264751 Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji : by Bojanovski, Ivo http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264806 Arheološki lokaliteti na otvorenom : by Borovac, Tonči http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=368248 Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum-amfiteatar : by Borzić, Igor http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271163 Neolitička naselja na prostoru sjeverne Hrvatske : by Botić, Katarina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381651 Arheološki parkovi i spomenici - doprinos očuvanju kulturne baštine : by Brajčić, Marija http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263963 Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne : by Brigić, Dženan http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=409477 Prodori stranih kultura u kasnom eneolitiku Karpatske kotline : by Brnić, Želimir http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271210 Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti : by Bulić, Davor http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=338102 Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenog posuđa s područja provincije Dalmacije : by Buljević, Zrinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361299 Vinčanska kultura i njezin utjecaj na neolitik istočne Hrvatske : by Burić, Marcel http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263927 Trogirski distrikt do 1537. u svjetlu arheoloških nalaza : by Burić, Tonči http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263984 Sarkofazi na istočnoj Jadranskoj obali (3.-7. st. n. e.) : by Cambi, Nenad http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264787 Le Nord de l'Adriatique entre l'antiquité et l'antiquité tardive : by Čaušević-Bully, Morana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=321294 Naselja južne Liburnije u željezno doba : by Čelhar, Martina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=329760 Osobni ornamenti kao sredstvo komunikacije u gornjem paleolitiku i mezolitiku na istočnom Jadranu : by Cvitkušić, Barbara http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345987 Dalmatinci u Rimskome carstvu izvan matične provincije prema epigrafičkim spomenicima : by Demicheli, Dino http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282480 Dekorativna i figuralna kamena plastika u rimskoj Dardaniji : by Dobruna-Salihu, Exhlale http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264733 Plinijeva geografija i etnografija Ilirika : by Domić Kunić, Alka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264164 Donje Pokuplje u komunikacijskoj mreži željeznoga doba na razmeđu južne Panonije, istočnih Alpa i Zapadnoga Balkana : by Drnić, Ivan http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=397858 Civitas Aenona, primjer romanizacije Liburnske općine [1] : by Dubolnić Glavan, Martina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350350 Civitas Aenona, primjer romanizacije Liburnske općine [2] : by Dubolnić Glavan, Martina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350351 Metal u prethistorijskom društvu Jugoistočne Evrope : by Durman, Aleksandar http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264743 Problem doseljenja Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza : by Fabijanić, Tomislav http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264084 Naseljenost srednjovjekovne Slavonije prema arheološkim izvorima : by Filipec, Krešimir http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264187 Production and exhange of bifacial flaked stone artifacts during the Portuguese Chalcolitic : by Forenbaher, Stašo http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264702 Longaticum - Logatec : by Frelih, Marko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264287 Late Pleistocene to Holocene cave geoarcheology on the Eastern Adriatic coast and in its hinterland : by Gerometta, Katarina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=371219 Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre. by Girardi Jurkić, Vesna http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264282 Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre. by Girardi Jurkić, Vesna http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264296 Svećenici i svećeničke organizacije u rimskoj provinciji Dalmaciji : by Giunio, Kornelija A. http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286418 Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita : by Glavaš, Vedrana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361269 Problem starijeg željeznog doba na području od rijeke Raše do Krke s posebnim obzirom na Kvarnerske otoke i Hrvatsko primorje : by Glogović, Dunja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264753 Nekropole rimskodobne Murse : by Göricke-Lukić, Hermine http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264073 Nekropole ranocarskog razdoblja u hrvatskom dijelu provincije Gornja Panonija : by Gregl, Zoran http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264732 Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika sa šireg zadarskog područja : by Gusar, Karla http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264064 Najranija indoeuropska seoba, prema arheološkim nalazima u Slavoniji : by Hincak, Zdravka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264094 Prethistorijski korijeni nekih aspekata grčke religije : by Hoti, Marina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264711 Rimski akvedukti na području sjeverne Dalmacije : by Ilakovac, Boris http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264762 Cornacum : by Ilkić, Mato http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264117 Urbanizacija Cibala i razvoj keramičkih središta s posebnim osvrtom na lončarske proizvode : by Iskra-Janošić, Ivana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264290 Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeka Krke i Cetine : by Ivčević, Sanja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361298 Carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji : by Jadrić-Kučan, Ivana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265480 Arheološki, antropološki i povijesni pokazatelji kvalitete života srednjovjekovne populacije sjeverozapadne Hrvatske : by Jakovljević, Goran http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264276 Antička kazališta i spomenici u Republici Makedoniji : by Janakievski, Tome http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264695 Neandertal lateral midface : by Janković, Ivor http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264090 Italski elementi u ranom kršćanstvu Dalmacije arheološkim i literarnim izvorima : by Jarak, Mirja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264206 Ranokršćanski kompleks u Gatima kod Omiša u kontekstu bizantske arhitekture : by Jeličić Radonić, Jasna http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264741 Rimska keramika lokalne proizvodnje na području hrvatskog dijela Rimske provincije Gornje Panonije : by Jelinčić, Kristina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264066 Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre : by Jukić Buča, Vendi http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350357 Arhitektura i skulptura s lokaliteta Crkvina u Biskupiji kod Knina : by Jurčević, Ante http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381652 Rimski svijet u malome : by Kaić, Iva http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291484 Kulturna grupa Barice-Gređani i njezin položaj u kasnom brončanom dobu Karpatske kotline : by Kalafatić, Hrvoje http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282394 Gornji paleolitik Šandalje II u okviru jadranske regije : by Karavanić, Ivor http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264203 Urbanistički i kulturni profil antičke Isse : by Katić, Miroslav http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264079 Arheološka sakralna baština srednjovjekovne Krbave : by Kolak, Tatjana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271202 Antička kamena plastika u Liburniji od 1. do 4. st. : by Kolega, Marija http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264169 Tipologija i tehnologija izrade rimskih koštanih predmenta na području Donje Panonije na primjeru nalaza iz Murse : by Kovač, Marina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=373351 Tipologija i tehnologija izrade rimskih koštanih predmenta na području Donje Panonije na primjeru nalaza iz Murse : by Kovač, Marina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=373350 Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela : by Kozličić, Mithad http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245698 Način pokapanja starejšeg železnog doba na grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu : by Križ, Borut http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=390135 Osobna imena na istarskim natpisima iz rimskog doba : by Križman, Mate http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264754 Pojava transdanubijske inkrustirane keramike u sjevernoj Hrvatskoj : by Krmpotić, Marijana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=329759 Arheološka slika kasnosrednjovjekovnih groblja na prostoru sjeverne Hrvatske : by Krznar, Siniša http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=281118 Tehnološki i socijalni aspekti keramičkih nalaza grupe Virovitica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i njihov arheološki kontekst : by Kudelić, Andreja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=338817 Pojava likovnog antropomorfizma u jadranskom bazenu u željezno doba : by Kukoč, Sineva http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264745 Porijeklo srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Dalmatinskoj Zagori i značenje njihovih ornamenata : by Kužić, Krešimir http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264107 Kulturna pripadnost jamskih najdb na področju jugovzhodnih Alp v prazgodovinskem obdobju : by Leben, France http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264977 Antičke nekropole Siscije i Murse : by Leleković, Tino http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282307 Rimsko staklo s područja hrvatskog dijela provincije Panonije : by Leljak, Mia http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=338730 Historijska urbanistička cjelina grada Varaždina : by Lentić-Kugli, Ivy http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264979 Posebnosti tipologije i ikonografije mitrijskih reljefa rimske Dalmacije : by Lipovac Vrkljan, Goranka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264686 Urbanizam antičke Siscije na temelju analize i interpretacije povijesne i moderne nacrtne dokumentacije : by Lolić, Tatjana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328475 Sjeverna Hrvatska u kulturološkom okviru južne Panonije na početku starijeg željeznog doba : by Ložnjak Dizdar, Daria http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264228 Učestalost i distribucija koštanih patoloških promjena u kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih arheoloških populacija kontinentalne Hrvatske : by Lukačević, Marijana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=413994 Srednje brončano doba u južnoj Panoniji : by Majnarić-Pandžić, Nives http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264761 Urbanizacija između Raše i Krke u vrijeme ranog principata : by Manenica, Hrvoje http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=357796 Željezno doba na području istočne Hercegovine : by Marijan, Boško http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264292 Civitas splendida Salona : by Marin, Emilio http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247297 Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata : by Matijević, Ivan http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350345 Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije : by Matijević, Vinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=370185 Početak srednjega brončanoga doba na prostoru zapadne Slavonije : by Mavrović Mokos, Janja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=333365 Ranokršćanska topografija na području između Zrmanje i Cetine : by Migotti, Branka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265028 Sopotska kultura u zapadnoj Slavoniji s posebnim osvrtom na nalazište Slavča-Nova Gradiška : by Mihaljević, Marija http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=326659 Tipološko kronološka klasifikacija rimske keramike iz Siscije : by Miletić Čakširan, Ivana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=397899 Gradine zapadne strane otoka Hvara kao povijesni i kulturološki fenomen : by Miletić, Alen http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289868 Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji : by Miletić, Željko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263737 Istraživanje, konzervacija, restauracija i prezentacija kamenih arheoloških artefakata iz crkve Sv. Petra u Dubrovniku : by Miliša, Miona http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=334926 Kasna vučedolska kultura u Bosutskoj nizini na temelju keramičkih nalaza : by Miloglav, Ina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282101 Arheološki izvori za srednjovjekovnu povijest Cetine : by Milošević, Ante http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264115 Stariji neolitik u sjevernoj Hrvatskoj : by Minichreiter, Kornelija http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264954 Dardanci i Dardanija u antici : by Mirdita, Zef http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246031 Coin hoards on the territory of modern Yugoslavia : by Mirnik, Ivan http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265300 Keramika tipa "Gnathia" na istočnoj obali Jadrana (od 4. do 1. st. pr. Kr.) : by Miše, Maja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263938 Antropološka analiza antičke nekropole Zadar - Relja u kontekstu antičkih nekropola Hrvatske : by Novak, Mario http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264087 Klasifikacija i tipologija rimske keramike s lokaliteta Crikvenica igralište : by Ožanić Roguljić, Ivana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=277935 Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjeg vijeka : by Parica, Mate http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=326662 Životinjski ritualni ukopi i idoloplastika u prapovijesti kontinentalne Hrvatske : by Pasarić, Maja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286420 Sepulkralni spomenici rimskog doba s područja Bosne i Hercegovine : by Paškvalin, Veljko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264997 Prolegomena zu Ritus und Liturgie im spätantiken Salona, Dalmatien : by Pavić, Izida http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264278 Naseljenost sjeverozapadne Hrvatske u kasnom brončanom dobu s posebnim osvrtom na keramiku kulture polja sa žarama : by Pavišić, Ivančica http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265052 Brončani novac siscijske kovnice iz razdoblja kasne tetrarhije (305-313) u svjetlu ostava iz Trijebnja u Bosni i Hercegovini i Bjelovara u Hrvatskoj : by Pavlović, Ana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291485 Podrijetlo i narav kulta boga Silvana u rimskim provincijama Dalmaciji i Panoniji : by Perinić Muratović, Ljubica http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264274 Arheološka svjedočanstva o rimsko-delmatskim ratovima : by Periša, Darko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381665 Antičke nekropole u speleološkim objektima u kontekstu ostalih antičkih nalazišta na području Korduna : by Perkić, Domagoj http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282107 Običaj tatauiranja kod balkanskih naroda : by Petrić, Mario http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264985 Groblja na redove 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne Hrvatske : by Petrinec, Maja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264277 Arheološki kontekst srednjovjekovnih pavlinskih samostana sjeverozapadne Hrvatske : by Pleše, Tajana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263930 Kronološka in tipološka analiza lončenine emonskih grobišč : by Plesničar-Gec, Ljudmila http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264788 Metal u životu prapovijesnih zajednica na tlu Bosne i Hercegovine : by Pravidur, Andrijana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=326661 Antropološka perspektiva pogrebnih običaja početka kasnoga brončanoga doba u sjevernoj Hrvatskoj : by Premužić, Zrinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361297 Materijalna kultura srednjeg neolitika na otocima srednjeg i južnog Jadrana : by Radić, Dinko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286422 Problematika prapovijesnih i antičkih arheoloških nalazišta u hrvatskom podmorju : by Radić, Rossi, Irena http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286419 Ekonomija prvih stočara na istočnom Jadranu : by Radović, Siniša http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282485 Glačane kamene izrađevine u životu starčevačke i sopotske populacije na prostoru istočne Hrvatske : by Rajković, Dragana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=400486 Keramičko posuđe kao pokazatelj života u kasnoantičkim Cibalama : by Roksandić, Danijela http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=347969 Kerberos in der Antike : by Sanader, Mirjana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264759 Učestalost i distribucija patoloških promjena na kralježnici starohrvatske i suvremene hrvatske populacije : by Schuster, Snježana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=329775 Optjecaj novca u sjevernoj Dalmaciji od 5. stoljeća prije Krista do 1102. godine : by Šeparović, Tomislav http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=281131 Nekropole rimske Liburnije : by Serventi, Zrinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=357785 Nekropole rimske Liburnije : by Serventi, Zrinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=357787 Nekropole rimske Liburnije : by Serventi, Zrinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=357790 Hladno oružje 10. - 15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine - arheološki kontekst : by Sijarić, Mirsad http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291205 Proučavanje kasnoantičke naseljenosti Hrvatskog primorja primjenom metode daljinskog istraživanja : by Šiljeg, Bartul http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265018 Klasifikacija, kronologija i porijeklo rimske keramike iz Tilurija u rimskoj provinciji Dalmaciji : by Šimić-Kanaet, Zrinka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263906 Razvoj ranog i srednjeg brončanog doba u istočnoj Slavoniji i Baranji : by Šimić, Jasna http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264708 Jupiterov kult na području Hrvatske : by Sinobad, Marko http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=281126 Oblici kasnosrednjovjekovnog posuđa na primjeru triju arheološki istraženih sela u Slavoniji : by Šiša-Vivek, Marija http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289865 Srednjovjekovni i ranonovovjekovni pećnjaci Slavonije : by Škiljan, Ivana http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350370 Paleodemografska i paleopatološka analiza srednjovjekovnih lokaliteta iz kontinentalne Hrvatske : by Šlaus, Mario http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264704 Proizvodnja cijepanih kamenih artefakata ranih poljodjelskih zajednica na prostoru istočne Hrvatske : by Šošić Klindžić, Rajna http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264226 Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji : by Starac, Alka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264710 Radionički žigovi na staklenim recipijentima s područja antičke Liburnije : by Štefanac, Berislav http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289872 Ukapanje u prapovijesnim tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i Neretve [1] : by Šućur, Jure http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350353 Ukapanje u prapovijesnim tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i Neretve [2] : by Šućur, Jure http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350355 Kultura linearnotrakaste keramike i njezina geneza na području sjeverne Jugoslavije : by Težak-Gregl, Tihomila http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264731 Understanding the transition from Linear A to Linear B script : by Tomas, Helena http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264160 Protopovijesne zajednice na sjevernom dijelu istočne obale Jadrana i njezinu zaleđu : by Tonc, Asja http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=340149 Arhitektura rimskih legijskih logora : by Tončinić, Domagoj http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263904 Srednjovjekovno i novovjekovno staklo (12.-19. st.) s arheoloških istraživanja na Dubrovačkom području [1] : by Topić, Nikolina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350346 Srednjovjekovno i novovjekovno staklo (12.-19. st.) s arheoloških istraživanja na Dubrovačkom području [3] : by Topić, Nikolina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350349 Srednjovjekovno i novovjekovno staklo (12.-19. st.) s arheoloških istraživanja na Dubrovačkom području [2] : by Topić, Nikolina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350348 Pogrebni običaji grčke Isse na temelju arheoloških iskopavanja nekropole na položaju Vlaška njiva u Visu : by Ugarković, Marina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345981 Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji od njihovih početaka do 12. stoljeća : by Uroda, Nikolina http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=397033 Rimska keramička proizvodnja na području Save i Drave od 1. do 4. str. s osobitim obzirom na proizvodnju glinenih svjetiljki : by Vikić-Belančić, Branka http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264809 Kasnosrednjovjekovne nekropole stećaka zapadne Hercegovine : by Vučić, Edita http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=393135 Topografija Naronitanske biskupije : by Vučić, Jakov http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282122 Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana : by Vujević, Dario http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265481 Dunavski limes u Hrvatskoj. 1 : by Vukmanić, Igor http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=376442 Dunavski limes u Hrvatskoj. 2 : by Vukmanić, Igor http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=376443 Organizacija litičke proizvodnje lovačko-sakupljačkih zajednica na prijelazu iz pleistocena u holocen u Dalmaciji : by Vukosavljević, Nikola http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289866 Između tradicije i modifikacije. Rimski zavjetni žrtvenici u Hrvatskoj kao pokazatelji razvoja gospodarstva i društva u provincijama : by Vukov, Mirna http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=388200 Antropološka analiza zdravlja i kvalitete života starohrvatskih populacija u kontekstu socijalnog statusa : by Vyroubal, Vlasta http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328474 Tehnologija neolitičke keramike na području južne Istre : by Zlatunić, Romuald http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=396754